European Union GLAS Foundation Call It Hate
100% от българите са част от малцинство по някакъв признак.
European Union GLAS Foundation Call It Hate
100% от българите са част от малцинство по някакъв признак.

Не просто думи (Not Just Words) - Изграждане на национално движение срещу речта на омразата, което се изправя срещу антисемитизма, хомофобията, трансфобията, ксенофобията и други форми на нетолерантност

Основната цел на проекта ”Не просто думи (Not Just Words)“, финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, е да подобри солидарноста и сътрудничеството между общности, които са засегнати от реч на омраза и да създаде национално движение от съюзници, което предотвратява и се бори срещу антисемитизма, хомофобията, трансфобията, ксенофобията и други форми на нетолерантност, като особен фокус се поставя върху включването на младежите в този процес.

Международният проект ”Наречи я омраза (Call It Hate): повишаване на осведомеността за анти-ЛГБТ престъпления от омраза” беше реализиран в България от Фондация ГЛАС от януари 2018 г. до декември 2019 г. и включваше количествено и качествено изследване, обучения, комуникационна кампания и международна конференция. Кампанията stophate.bg спомогна за повишаване на осведомеността за престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ+ хората сред широката общественост и вътре в ЛГБТИ+ общностите, за осъзнаване на необходимостта от докладване, както и за овластяване на жертвите на подобни престъпления.