European Union GLAS Foundation Call It Hate
100% от българите са част от малцинство по някакъв признак.

Не просто думи (Not Just Words) - Изграждане на национално движение срещу речта на омразата, което се изправя срещу антисемитизма, хомофобията, трансфобията, ксенофобията и други форми на нетолерантност.

Виж повече

Международният проект ”Наречи я омраза (Call It Hate): повишаване на осведомеността за анти-ЛГБТ престъпления от омраза” беше реализиран в България от Фондация ГЛАС от януари 2018 г. до декември 2019 г. и включваше количествено и качествено изследване, обучения, комуникационна кампания и международна конференция.

Виж повече

Графика с данни от национално представително проучване за нивата на приемане на ЛГБТИ хората в България през 2018 г.

Виж повече

"Свиващо се пространство за ЛГБТ хората в България" – доклад от национално представително проучване за нагласите през 2018 г.

Виж повече

Ръководство за установяване на неизпълнение на задълженията на държавите членки, произтичащи от Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (Директивата за правата на жертвите).

Виж повече

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ на задълженията на държавите членки, произтичащи от Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления

Виж повече

Ръководство за установяване на неизпълнение на задълженията на държавите членки, произтичащи от Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (Директивата за правата на жертвите).

Виж повече

Препоръки за законодателни промени по отношение на престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ хора в България и въвеждане на политики в защита на правата на жертвите

Виж повече

Препоръки към правителството на България за изпълнение на задълженията, произтичащи от Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления с които да се подобри достъпът до правосъдие на ЛГБТИ лица

Виж повече

НАРЪЧНИК за жертви на престъпления от омраза на основа сексуална ориентация и / или полова идентичност

Виж повече