European Union GLAS Foundation Call It Hate
100% от българите са част от малцинство по някакъв признак.

Фондация Билитис
Визия: Общество, в което всички хора имат равни права и никой не е дискриминиран, заради това, което е.
Амбиция: Да развива, овластява и подкрепя ЛГБТИ общността в цялата страна.
Застъпничество за промяна в законодателството и политиките за пълно зачитане на правата на ЛГБТИ хората, равнопоставено включване във всички сфери на обществения живот, признаване на ЛГБТИ семействата, признаване на пола, превенция на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза.
Промяна в обществените нагласи и повишаване нивата на приемане на ЛГБТИ хората в българското общество.
Работа на международно ниво за повишаване осведомеността относно състоянието на ЛГБТИ правата и демокрацията в България.

Фондация GLAS (Gays and Lesbians Accepted in Society)
Мисия: GLAS e неправителствена организация, която цели да допринесе за позитивна промяна в живота на лесбийки, гей, бисексуални и транссексуалните хора в България, осигурявайки пълно равенство и закрила от всички форми на дискриминация. Фондацията, основана през 2015 г., се фокусира върху основни цели като положително обществено представяне на ЛГБТ общността, провеждане на обществени кампании срещу дискриминацията и хомофобските престъпления от омраза и в подкрепа на толерантността.
Визия: Нашата визия е за равенство и пълно участие на ЛГБТИ хората във всички аспекти на живота и обществото.

Шалом (Организация на евреите в България)
Мисия: Запазване и развитие на идентичността, традициите и материално-историческото наследство на българското еврейство. Съхраняване на историческата памет в България. Борба срещу езика на омразата, проявите на антисемитизъм и ксенофобия. Защита на религиозните права и свободи на всички граждани.
Визия: Чрез дейности в сферата на културата, духовния живот и социалното подпомагане организацията се стреми да реализира и подкрепя проекти, които са ориентирани към нуждите и стремежите на своите членове и които предлагат възможности за еврейско образование и личностно развитие.
Амбиция: Организация на еврейте в България „Шалом“ да се развива като важна част от българското общество, носител на положителни промени в него и да защитава правата на своите членове.

АЕЖ (Асоциация на европейските журналисти - България)
Мисия: Ние сме тук защото има нужда от нас. Ние сме професионална общност от журналисти, част от Асоциацията на европейските журналисти, независим наблюдател на Съвета на Европа.
Визия: Да развиваме устойчиво медийната среда и да работим за повишаване на качеството на журналистиката в България като целенасочено създаваме среда, в която предаваме знания и развиваме умения и подкрепяме журналисти, които са възпрепятствани да вършат (свободно) работата си.